หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 

 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่ [ 21 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 0 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง การสร้างการรับรู้ เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 21 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. [ 15 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 24 
   
 
กล้วยแปรรูป
   
 
 
 
อบต.บางคูรัด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในชุมชนหมู่บ้านปีกไม้ 1 หมู่ที่ 10 งบประมาณ 1,999,00 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางคูรัด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลีบบคลองนายชิดฝั่งเหนือ หมู่ที่ 10 งบประมาณ 726,000 บา [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางคูรัด โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในชุมชนบัวสัน หมู่ที่ 9 งบประมาณ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ D [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางคูรัด โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในชุมชนเลิศแสงพัฒนา หมู่ที่ 1 งบประมาณ 1,770,000 บาท [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าอิฐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่ [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทม.พิมลราช โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
อบต.ท่าอิฐ ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง การสร้างการรับรู้ เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.บางกร่าง ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทา [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางคูรัด ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บางใหญ่ กิจกรรมเครือข่ายอนุรักษ์น้ำ \"คลองบางใหญ่-คลองขุนเจน\" [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถขยะ ทะเบียน ๘๒-๒๓๓๙ นน [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.ท่าอิฐ ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
ทม.พิมลราช การเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฏร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิมลราช [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
อบต.บางรักพัฒนา โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนตำลบางรักพัฒนา [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 13 
อบต.บางคูรัด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรพาราแอส [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.บางคูรัด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรพาราแอส [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บางคูรัด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเต็มรัก - [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.บางคูรัด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรพาราแอส [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.บางคูรัด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรพาราแอส [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.บางใหญ่ ออกรวบรวมรีไซเคิล [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่าอิฐ ลงพื้นที่ซ่อมแซมปรับปรุงทางเดินเท้าชุมชน หมู่ 8 ตำบลท่าอิฐ [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
อบต.ท่าอิฐ ประกาศ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
   
 
วัดบางบัวทอง
   
 


 
 
 
นบ0023.3/ว593 การขยายกำหนดการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน [ 17 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว8944 แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจยั่งยืน [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว2297 แต่งตั้ง ย้าย ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง เลื่อน พนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว2296 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.4/ว2298 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว110 ส่งประกาศ ก.กอบต. จังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล งสยงานการสอน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562  [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว582 การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA : สถ.-อปท. ประจำปี 2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว581 การตรวจสอบข้อมูลถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีไม่มีข้อมูลสายทางตามบัญชีรายการที่จัดส่งให้ตรวจสอบให้ดำเนินการเพิ่มเติมในระบบฐานข้อมูล หรือกรณีมีชื่อถนนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบในบัญชีให้จำหน่ายออกจากระบบฐานข้อมูล [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว2013 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว2264 การจัดทแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2563 -2567 [ 16 พ.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว579 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงานของส์านักงาน ก.พ. [ 15 พ.ค. 2562 ]   
นบ0023.1/ว578 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย [ 15 พ.ค. 2562 ]   
นบ0023.1/ว580 การอบรมสัมมนาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 พ.ค. 2562 ]   
นบ0023.3/ว2266 การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]   
นบ0023.1/ว577 การคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษสายงานนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสายงานนิติกร [ 15 พ.ค. 2562 ]   
นบ0023.5/ว572 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ  [ 14 พ.ค. 2562 ]   
นบ0023.5/ว573 ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รหัส 03020015 ผลงานเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ Dialyzer Reprocessor [ 14 พ.ค. 2562 ]   
นบ0023.5/ว575 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 14 พ.ค. 2562 ]   
นบ0023.2/ว2256 ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ กลับต้นสังกัด [ 14 พ.ค. 2562 ]   
นบ0023.5/ว574 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ี่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนแม่บทฯ รุ่นที่ 11 - 15 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม  [ 14 พ.ค. 2562 ]   
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าอิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การดำเนินการโตรงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว 1955 [คำอธิบายการดำเนินโครงการ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(อบต.)] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2(อบจ.)]  [ 17 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1953  [ 17 พ.ค. 2562 ]
   
 
 
 
 
 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (21 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0  
ร้องเรียน (26 เม.ย. 2562)    อ่าน 284  ตอบ 1  
ร่วมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 341  ตอบ 0  
เทิดทูลข้อความสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 228  ตอบ 0  
   
อบต.ท่าอิฐ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (21 พ.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทม.พิมลราช การขึ้นทะเบียน​สด.9 (20 พ.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ท่อตันในซอย 7 หมู่่บ้านพิมลราช 2 (20 พ.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.บางคูรัด เลี้ยงสุนัขสร้างความเดือดร้อน (16 พ.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด บ้านสุนัข (16 พ.ค. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด ขอวันพักผ่อนบ้าง เสาร? อาทิย? (16 พ.ค. 2562)    อ่าน 58  ตอบ 2
ทม.พิมลราช ต้นไม้ ปากซอยหมอเหลียง (ติดปั้ม LPG ) ข้างเทศบาล (15 พ.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ท่าอิฐ สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทม.พิมลราช เดี๋ยวนี้รถบรรทุก รถพ่วงเข้ามาวิ่งในหมู่บ้านพฤกษา3มากขึ้น (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทม.พิมลราช กลิ่นฉี่แมวและบุกรุกบ้านข้างเคียง (12 พ.ค. 2562)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.ลำโพ เจ้าหน้าที่ อบต ลำโพ กรุณาตอบคำถามในกระดานด้วยได้ไหมครับ (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ถนนหมูบ้านพฤกษา3 (9 พ.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.บางรักพัฒนา ไฟทางดับบางจุด (4 พ.ค. 2562)    อ่าน 78  ตอบ 1
ทม.พิมลราช โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเมนพร้อมแอสฟัลท์ติกหนา0.05 เมตรบริเวณม.พฤกษา3 หมู่8 (1 พ.ค. 2562)    อ่าน 707  ตอบ 19
อบต.บางคูรัด การจัดเก็บขยะของม.บัวทอง4 (1 พ.ค. 2562)    อ่าน 26  ตอบ 2
อบต.บางคูรัด ทางระบายน้ำชำรุด (1 พ.ค. 2562)    อ่าน 61  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด ขอให้มาดูแลในหมู่บ้านร่มเงาไม้ (1 พ.ค. 2562)    อ่าน 88  ตอบ 1
อบต.บางรักน้อย เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี ให้บริการแล้วค่ะ (30 เม.ย. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.ไทรน้อย ขอข้อมูลการก่อสร้างที่ กม ๑๔-๑๕ (29 เม.ย. 2562)    อ่าน 40  ตอบ 1
ทม.พิมลราช สอบถามแต้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ (28 เม.ย. 2562)    อ่าน 38  ตอบ 0
ทม.พิมลราช อบากให้ปรับปรุงเครื่องออกกำลังกาย (28 เม.ย. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ท่าอิฐ ร้องเรียน (26 เม.ย. 2562)    อ่าน 284  ตอบ 1
อบต.ไทรน้อย ไม่มีที่ดิน​ อยู๋ที่​อบต.ไทรน้อยแล้วทำไมมีหนังสือเรียกเก็บภา (19 เม.ย. 2562)    อ่าน 57  ตอบ 1
อบต.บางรักใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ (19 เม.ย. 2562)    อ่าน 13549  ตอบ 53
อบต.บางรักพัฒนา รบกวนช่วยแก้ไขการจราจรในซอยคลองถนน (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
         
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ