รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 

 


ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กพร้อมเทพื้น คสล.ทางเข้ามัสยิดท่าอิฐ [ 5 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 101 


ร่วมแสดงความยินดี กลุ่มผลิตเห็ดชุมชนท่าอิฐที่ 2 โครงการผลิตเห็ดบ้านหัวเตย ได้รับ [ 5 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 100 


รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ้า [ 31 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 109 
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เปิดรับสมัครนักศ [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง บทลงโทษของการเมาแล้วขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 256 [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า [ 14 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา เสนอซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจ [ 5 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 33 
   
 
กล้วยแปรรูป
   
 
 
 
อบต.ไทรน้อย วีดิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าอิฐ ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค เปิดรับสมัครนักศ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าอิฐ ประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าอิฐ เรื่อง บทลงโทษของการเมาแล้วขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 256 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บางรักพัฒนา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขนาด ๖ ตัน ชนิด ๖ ล้อ ปริมา [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้ง [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน \"ว [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.บางใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 43 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.บางคูรัด ออกบริการประชาชนตามคำร้อง เรื่องมีน้ำท่วมขัง และท่อระบายน้ำอุดตุน บริเวณถนนและท่ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางคูรัด ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน สารเคมีกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณีมีผู้ป่ว [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางคูรัด การเรียนการสอนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางคูรัด [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถขยะ หมายเลขทะเบี [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาซ่อมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๑๐๕ นนทบุร [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขออนุมัติจ้างซ่ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บางใหญ่ ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายงานขออนุมัติจ้างซ่ [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.บางกร่าง ประชาสัมพันธ์ \"บทลงโทษของการเมาแล้วขับ\" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ใน [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางกร่าง ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุร [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บางคูรัด กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ \"เดือนเมษายน\" ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.บางคูรัด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
อบต.บางรักพัฒนา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเปรมวดี หมู่ที่๖ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บางรักพัฒนา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน ม.กฤษดานคร ๑๐ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.บางคูรัด การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1ประจำปี 2562 [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงโฟม ขนาดความจุ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.บางรักพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (น้ำยางมะตอย จำนวน ๕ ถัง ถังละ ๒๐ ลิตร [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
   
 
วัดบางบัวทอง
   
 


 
 
 
นบ0023.3/ว1437 ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว350 ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนเป้าหมายการประเมินของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดส่งใบลงทะเบียนอบรม และข้อมูลผู้ประสานงานของโรงเรียน ทาง QR Code [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว353 การดำเนินโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 31 [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว347 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริการงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น รุ่น 77 [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว348 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 10 [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว352 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว1411 กรกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1343 ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1346 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานกาประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว1386 ขอเชิญประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2562  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว333 ขอเชิญร่วมประชุมนายกปลัดองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1361 การพิมพ์ชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเปลี่ยนชื่อ และการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว349 โครงการเครือข่าย READ Thailand : อ่านสร้างคน คนสร้างชาติ Episode 1 การขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนมนุษย์ด้สยพลังการอ่านในเด็กปฐมวัย [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1384 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 และการประกวดคลิปวีดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.1/ว342 เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่  [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.5/ว1357 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว337 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562  [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.2/ว1379 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/ว1377 การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ  [ 20 มี.ค. 2562 ]     
นบ0023.3/6346 การจัดงานโครงการ Thailand Expo 2019 [ 20 มี.ค. 2562 ]     
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าอิฐ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การจัดทำหนังสือแหล่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว5737  [ 22 มี.ค. 2562 ]
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/228 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะรุ่นที่ 37, 39, 43 และ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1250  [ 22 มี.ค. 2562 ]
   
 
 
 
 
 
เกมสล็อตออนไลน์ที่คุณสามารถเล่นได้ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0  
ร่วมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (14 ม.ค. 2562)    อ่าน 124  ตอบ 0  
เทิดทูลข้อความสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ธ.ค. 2561)    อ่าน 108  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 114  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 117  ตอบ 0  
   
ทม.พิมลราช หน่วยเลือกตั้งที่ 17 บริเวณหน้าร้านลุงลี (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 95  ตอบ 5
อบต.ไทรน้อย ขอคำแนะนำเบื้องต้น กรณีปัญหาเด็กแว๊นป่วนหมู่บ้าน เรื้อรัง (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 40  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด จ้างตัดต้นไม้ (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 30  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด การบริการเก็บขยะในหมู่บ้านพฤกษา3 (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 341  ตอบ 7
อบต.บางคูรัด สร้างความเดือดร้อนยามวิการ (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 47  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด ชมรมจักรยาน ทม.บางคูรัด (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 58  ตอบ 1
อบต.บางคูรัด แมวจรจัด (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 49  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (20 มี.ค. 2562)    อ่าน 71  ตอบ 5
ทม.พิมลราช รบกวนขอตารางฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ปี2562 ค่ะ (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 91  ตอบ 4
ทม.พิมลราช สุนัขจรจัด (19 มี.ค. 2562)    อ่าน 147  ตอบ 4
ทม.พิมลราช รบกวนตรวจแค้มก่อสร้าง (18 มี.ค. 2562)    อ่าน 59  ตอบ 1
ทม.พิมลราช อยากให้มาลอกท่อระบายน้ำ ม.บัวทอง4 ช1/5 หน่อยคะ (16 มี.ค. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ท่าอิฐ เกมสล็อตออนไลน์ที่คุณสามารถเล่นได้ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทม.พิมลราช ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (14 มี.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.บางกร่าง ขอความอนุเคราะห์ระบายนำ้ที่มีการท่วมขังจากพื้่นที่นา (9 มี.ค. 2562)    อ่าน 304  ตอบ 3
อบต.ไทรน้อย รถขยะ ไม่มาเก็บตามวันที่กำหนด (6 มี.ค. 2562)    อ่าน 30  ตอบ 0
ทม.พิมลราช สุนัขจรจัดไล่กัดหมู่บ้านวิดาภาพาร์ค (6 มี.ค. 2562)    อ่าน 46  ตอบ 1
ทม.พิมลราช หมู่บ้านชัยพฤกษ์บางบัวทอง ซอย 10/12 มีปัญหาควันไฟ เนื่องจากการเผาขยะหรือก่อไฟเพื (5 มี.ค. 2562)    อ่าน 103  ตอบ 2
ทม.พิมลราช ไฟส่องสว่าง (5 มี.ค. 2562)    อ่าน 374  ตอบ 8
อบต.บางคูรัด ซ.91 ม.พฤกษา 3 กินเหล้า ทะเลาะ เสียงดัง จ-ศ และ เสาร์ อาทิตย์ (28 ก.พ. 2562)    อ่าน 69  ตอบ 3
อบต.บางคูรัด ตลาดแบต.ปากซอย32 แม่ค้ายึดทางเท้าหมด (28 ก.พ. 2562)    อ่าน 68  ตอบ 2
อบต.บางคูรัด ร้องเรียนแม่ค้าไก่ย่างตลาดปากซอย32 ม.พฤกษา3 (28 ก.พ. 2562)    อ่าน 70  ตอบ 1
ทม.พิมลราช การจัดเก็บขยะมูลฝอย (27 ก.พ. 2562)    อ่าน 563  ตอบ 1
ทม.พิมลราช ร้านก๋วยเตี๋ยว ตรงข้ามวิดาภาพาร์ค (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 99  ตอบ 2
ทม.พิมลราช ถนนหมู่บ้านพฤกษา3ซอย124 (17 ก.พ. 2562)    อ่าน 41  ตอบ 0
         
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 ส.ค. 2558
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ