หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ค่ะ
 
   
     


 
คู่มือการลาพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (มีนาคม 2560) [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
คู่มือการจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
  (1)     2   
     
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player