องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

วัดท่าอิฐ

วัดท่าอิฐ

 

         วัดท่าอิฐ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2316 วัดนี้สร้างขึ้นมาราวปี พ.ศ.2315 เดิมวัดสร้างอยู่บนที่ดอน ต่อมาจึงได้ย้ายมาตั้งไกล้แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า "แม่น้ำอ้อมเกร็ด" วัดอยู่ตรงกันข้ามกับวัดศาลากุน (เกาะเกร็ด) การที่ย้ายมาเพื่อจะได้สะดวกในการคมนาคมและที่ได้นามว่า "วัดท่าอิฐ" จากคำบอกเล่าของประชาชนในสมัยนั้นส่วนมากมีอาชีพปั้นอิฐ และเป็นท่าขึ้นลงจึงได้นามเช่นนั้น ต่อมาในราวปี พ.ศ.2351 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ให้เจ้าพระยาพลเทพ (บุญนาค) ยกกองทัพไปสมทบกับเมืองสงขลา พัทลุง จะนะ มอบให้ หลวงนายฤทธิ์ (เถี๋ยนจง) นำทัพไปตีเมืองปัตตานี ได้ชัยชนะจึงได้จับตัวระตูปะกาลันมาไว้ที่กรุงเทพมหานคร จนปัจจุบันนี้ ชนชาวไทยมุสลิมจึงได้อยู่หนาแน่น "วัดท่าอิฐ" จึงได้ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของชาวไทยมุสลิมมาจนถึงทุกวันนี้ ส่วนบุคคลผู้สร้างวัดนี้ไม่ปรากฏ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2525 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 22 เมตร ยาว 50 เมตร

Share on Line
Share on Pinterest