องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซลแบบบรรทุกน้ำ) ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest