องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ (ผ.ถ.1/1)

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ (ผ.ถ.1/1)

Share on Line
Share on Pinterest