องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

ภาพบรรยากาศ การเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ วันที่สอง

ภาพบรรยากาศ การเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ วันที่สอง

"ภาพบรรยากาศ การเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ วันที่สอง"

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดรับสมัครเลือกตั้งฯ วันที่สอง ทั้งนี้จะมีการรับสมัครเลือกตั้งฯ ตั้งแต่วันที่ 11 -15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

"ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส"

Share on Line
Share on Pinterest