องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

ประชาสัมพันธ์ ❌สีบัตรเลือกตั้ง❌ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประชาสัมพันธ์  ❌สีบัตรเลือกตั้ง❌ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประชาสัมพันธ์ ❌สีบัตรเลือกตั้ง❌

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

????????✍️ เข้าคูหา รับบัตร ๒ ใบ เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.

-บัตรสีแดง ???? สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-บัตรสีน้ำเงิน ???? สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

#เลือกตั้ง #เลือกตั้งอบต.

#ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง

#กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest