องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (ฉบับที่ 2)

โครงการชลประทานนนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ในการเตรียมความพร้อม ภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อท่วมพื้นที่ จากภาวะน้ำทะเลหนุนรวมกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีพื้นที่มีความเสี่ยง เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ หรือ พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ เช่น พื้นที่ชุมชนมัสยิดท่าอิฐ ฯลฯ ควรเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการยกของขึ้นสูงบ้าง โดยคาดการณ์ระดับน้ำสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 19 - 28 พฤศจิกายน 2564 คาดการณ์ในเบื้องต้นไม่เกิน +2.30 ม.ร.ทก. (ระดับคันกั้นน้ำปกติ +2.50 ม.ร.ทก.) และช่วงเวลาน้ำทะเลหนุน คาดการณ์จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 08.00 -10.00 น. และ 16.00 - 19.00 น. โดยประมาณ

Cr : โครงการชลประทานนนทบุรี (16 พ.ย. 64)

Share on Line
Share on Pinterest