องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

ทำความสะอาด รร.รุ่งเรืองวิทยา เตรียมพร้อมสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้ง และรองรับการเปิดภาคเรียน

ทำความสะอาด รร.รุ่งเรืองวิทยา เตรียมพร้อมสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้ง และรองรับการเปิดภาคเรียน

“ ทำความสะอาด รร.รุ่งเรืองวิทยา เตรียมพร้อมสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้ง และรองรับการเปิดภาคเรียน “

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าอิฐ , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ท่าอิฐ และเจ้าหน้าที่ทีมพ่นยาฆ่าเชื้อ อบต.ท่าอิฐ ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาเพื่อเตรียมพร้อมสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้ง และรองรับการเปิดภาคเรียนที่กำลังจะมาถึง พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา และคณะครูโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาด ณ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา หมู่ 10 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Share on Line
Share on Pinterest