องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

ทำความสะอาดมัสยิดท่าอิฐและบริเวณโดยรอบ เตรียมการเปิดมัสยิดเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ

ทำความสะอาดมัสยิดท่าอิฐและบริเวณโดยรอบ เตรียมการเปิดมัสยิดเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ

“ ทำความสะอาดมัสยิดท่าอิฐและบริเวณโดยรอบ เตรียมการเปิดมัสยิดเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ “
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าอิฐ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ท่าอิฐ ลงพื้นที่ทำความสะอาดมัสยิดท่าอิฐและบริเวณโดยรอบ เตรียมการเปิดมัสยิดเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ พร้อมด้วย คณะกรรมการมัสยิดท่าอิฐ และชาวบ้านจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดมัสยิดในครั้งนี้ โดยการเปิดมัสยิดเพื่อปฏิบัติศาสนกิจให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ณ มัสยิดท่าอิฐ หมู่ 10 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Share on Line
Share on Pinterest