องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

วัดเชิงเลน

วัดเชิงเลน

 

         วัดเชิงเลนมี เนื้อที่ 16 ไร่ สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง แต่ไม่ปรากฏหลักฐานในการสร้างที่ชัดเจน สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นพร้อมกับวัดท้ายอ่าว และวัดเชิงท่า ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ต่อมากรมชลประทานได้ย้ายหน่วยงานบางส่วนมาจากแขวงสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ มาตั้งที่ อ.ปากเกร็ด และ อ.เมือง จึงเวนคืนที่ดินตั้งแต่ที่ติด กับถนนติวานนท์ฝั่งตะวันตกจรดถึงแม่น้ำเจ้าพระยา วัดท้ายอ่าวและวัดเชิงท่า อยู่ในเขตพื้นที่เวนคืนที่ดินของกรมชลประทาน ประกอบด้วยไม่มีพระภิกษุ และสามเณรจำพรรษา กรมการศาสนาจึงประกาศยกเลิกวัดท้ายอ่าว และวัดเชิงท่า ต่อมาภายหลังวัดท้ายอ่าว ชาวบ้านพากันเรียกชื่อใหม่ว่า วัดหน้าโบสถ์บ้าง วัดหลวงพ่อเสือบ้าง

        ขอขอบคุณรายละเอียดจาก http://www.travel2guide.com/

Share on Line
Share on Pinterest