องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ E-service
ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม. ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.
ช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19..
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

thumbs
นายปรีดา เชื้อผู้ดี
นายก อบต.ท่าอิฐ
thumbs
นายสมทรง เชื้อผู้ดี
รองนายก อบต.ท่าอิฐ
thumbs
นายสุนทร ทิมคำ
รองนายก อบต.ท่าอิฐ
thumbs
นายโสภณ ลานทอง
เลขานุการนายก อบต.ท่าอิฐ
Share on Line
Share on Pinterest