องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ E-service
ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม. ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.
ช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19..
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

thumbs
นางสาวสุกัญญา พูลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางสาวณัฐพร กิตติรงค์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวกนกวรรณ สังข์ศรี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
thumbs
นายศุภยศ อัครานุรักษ์
นักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นางสาวมุทิตา อาหมัด
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
thumbs
นางมณฑิรา ลานทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
thumbs
นางวลัยลักษณ์ จันทร์วงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางผุสดี เชื้อผู้ดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
thumbs
นายวุฒิชัย วันจี๊ด
คนงานทั่วไป
thumbs
นายนัฐกุล สุวรรณสัมฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
Share on Line
Share on Pinterest