องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ E-service
ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม. ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.
ช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19..
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

thumbs
นางวระนุช นิลวรรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นายประวิทย์ โปรดปราน
นายช่างโยธา
thumbs
นายทศพร สายฟ้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ
thumbs
นายสหชัย ท่าอิฐ

thumbs
นางสาวราตรี สมันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thumbs
นายอนันดา ชาญชัยพิชิต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
thumbs
นายอัครพล ชวนกลาง
คนงานทั่วไป
thumbs
นายธนยศ เชื้อผู้ดี
คนงานทั่วไป
thumbs
นายปฏิญญา เชื้อผู้ดี
พนักงานขับรถยนต์
Share on Line
Share on Pinterest