องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
Thait Subdistrict Administrative Organization
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ E-service
ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม. ครบทุกงานบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วตลอด 24 ชม.
ช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19..
เข้าถึงปัญหา นำมาแก้ไข ใส่ใจพัฒนา ท่าอิฐก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อรถบรรทุก(ดีเซลแบบบรรทุกน้ำ) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
16 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยการลาดยางแอสฟัทล์ติกส์คอนกรีตเสริมทับผิวถนน คสล.เดิม จากสามแยกทีแลนด์ ถึงวัดแสงสิริธรรม โดยวิธีคัดเลือก
9 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
9 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรลูกกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย โดยวิธีคัดเลือก
1 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรลูกกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
1 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรลูกกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน
1 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรลูกกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
1 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก(ดีเซลแบบบรรทุกน้ำ) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
1 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องเก็บพัสดุครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงผิวถนน คสล.โดยการลาดยางแอสฟัทล์ติกส์คอนกรีตเสริมทับผิวถนน คสล.เดิม จากสามแยกทีแลนด์ ถึงวัดแสงสิริธรรม
30 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรลูกกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ส.ค. 2564 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรลูกกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ส.ค. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรลูกกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
20 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรลูกกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน
19 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรลูกกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
19 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรลูกกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
19 ส.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรลูกกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
Share on Line
Share on Pinterest